شرح وظایف و مسئولیت های دفتر کنترل کیفیت
 دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی پایه و اساس سلامت انسان و یکی از حقوق مسلم آن به شمار می رود و شرکت آب و فاضلاب استان قم به عنوان متولی تامین کننده آب مصرفی مردم، اصلی ترین رسالت خود را تامین و حفظ سلامت آب شرب مصرفی می داند که وظیفه کنترل، پایش و نظارت بر این امر خطیر به عهده دفاتر کنترل کیفیت آب و فاضلاب می باشد و آزمایشگاه به عنوان نماینده مرکز کنترل کیفیت آب و فاضلاب در فرآیند و توزیع آب شرب و بهداشتی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.
 
توصیه های حفظ کیفیت آب توسط مشترکین
 برای تشخیص بدانیم نامناسب بودن کیفیت آب مانند رنگ، طعم، بو و ... مربوط به تاسیسات داخلی مشترکین است یا به آب آشامیدنی آب و فاضلاب ارتباط دارد: 
• نخستین شیر بعد از کنتور که اغلب در پارکینگ یا فضای سبز جلوی درب ساختمان است را باز و پس از چند ثانیه یک لیوان بلوری تمیز را از آب پر کنید و ویژگی های ظاهری آب را بررسی کنید.
• در صورت وجود اشکال در آب خروجی از نخستین شیر بعد ار کنتور بلافاصله با سامانه اطلاع رسانی 122 تماس بگیرید.
• چنان  چه آب خروجی از نخستین شیر بعد از کنتور فاقد هر گونه مشکل بود ایراد از تاسیسات داخلی مشترک است.
• گاهی آب برداشتی از شیر دارای رنگ سفید است که این رنگ به دلیل وجود اکسیژن محلول در آب است چنان چه رنگ سفید آب با بوی نامطبوع همراه بود بلافاصله با سامانه اطلاع رسانی 122 تماس گرفته شود.
• تشکیل رسوب در کتری و سماور ناشی از سختی موقت است، سختی موقت آب در اثر حرارت رسوب می کند که این رسوت در ظروف پیرکس ضد رسوب به صورت لایه چربی روی سطح آب جوش یا چای تشکیل می شود.

6.0.14.0
گروه دورانV6.0.14.0